IKC logo
LinkedinFacebookTwitter

Våre tjenester

Headhunting og Search

Tjenesten innebærer at IKC gjennom sine ressurser og kanaler i nettverk lokaliserer og identifiserer aktuelle kandidater. Disse kontaktes direkte og bringes inn i prosessen, uten at stillingen blir utlyst.

Gjennom headhunting kommer vi i dialog med noen av de aller fremste menneskene - forutsatt at prosessene gjøres på en profesjonell og korrekt måte.
Denne metoden for rekruttering er godt egnet for å ivareta diskresjon og integritet både for bedriften og kandidatene. De beste kandidatene er sjelden aktive søkere i jobbmarkedet.  

Hvorfor benytte Search/Headhunting?
- Når bedriften ikke ønsker å synliggjøre overfor konkurrenter/marked at de er i en rekrutteringsprosess.
- Interne hensyn til ro og stabilitet ved strategiske endringer , f.eks. ved endringer i ledelsen, eller ansettelse av hele avdelinger.
- Bedriften får ikke kontakt med kvalifiserte søknader gjennom annonsert rekruttering eller i sitt eget nettverk.
- Bedriften ønsker en diskré henvendelse til en eller et lite knippe, navngitte personer, og/eller bedriften gjør strategiske endringer.

Etter mange år i bransjen har vi et stort nettverk. Vi benytter aktivt Sosiale Medier som Linkedin, Twitter, Facebook, samt vårt profesjonelle kontaktnettverk og andre kanaler for kandidat- og kundekontakt. Ved search gir dette oss en unik mulighet til å nå mange i bransjen som ikke er i aktiv søkeprosess.

Annonsert Rekruttering
Annonsert rekruttering er en fordel om man vil gå bredt ut i media og raskt formidle til markedet at en stilling er ledig. Ved annonsert rekruttering ligger det en rimelig forventning om at rett kandidat kan tiltrekkes på denne måten. Vi har god erfaring med hvilke media som fungerer for ulike typer stillinger, og vi annonserer de ledige stillingene også via sosiale medier.
Vi jobber hele tiden for å være innovative og nytenkende når det gjelder annonsert søk, og denne tjenesten kan selvsagt også kombineres med headhunting/search.
Vår adferd og våre gode rutiner representerer vår oppdragsgivers ansikt utad, og vi legger derfor stor vekt på vår fremtreden og den gode effektive håndteringen av alle søkere til en utlyst stilling. En søker skal alltid få rask og profesjonell tilbakemelding på sin søknad, og aktuelle kandidater bringes således inn i en prosess med evaluering bestående av inngående intervju,  referansekontroll og relevant testing. Sluttkandidater bringes inn for oppdragsgiver med fyldig dokumentasjon og IKCs innstilling.

Kandidatanalyser
For å kvalitetssikre kandidatene benytter vi oss av ulike typer ferdighetstester, egenevaluering, personanalyser samt andre relevante tester. Disse verktøy benyttes for å underbygge det bildet som fremkommer av en kandidat og gir deg som oppdragsgiver en trygghet om at riktig kandidat blir foretrukket.

I IKC er vi sertifisert innen Master Person Analyse (MPA), OPQ, samt Discus. Ved behov benytter vi ekstern kompetanse der ytterligere testing er ønskelig og nødvendig - vi setter sammen ulike testbatteri ved utvelgelse av spesialister eller toppledere.   

 
 NYE STILLINGER
Ulike kompetanseområder, Konsulentbransjen
AI-nettverk
Radiologi-nettverk
Kopirett: IKC 2011 - Utviklet av Bysant AS - Design: Oddgeir Lium
Kolbotn Trykkeri