IKC logo
LinkedinFacebookTwitter

Om oss

IKC ble opprettet i 1993. Vårt hovedfokus er headhunting, utvelgelse og kandidatanalyser. Enten du er oppdragsgiver eller kandidat så strekker vi oss langt for at du skal bli fornøyd.

Den beste dynamikken i våre kunderelasjoner skjer når kunden involverer oss i sitt strategiarbeid. Her kan vi tilby en verktøykasse som inkluderer ulike analysemetoder i forhold til bransjer, forretningsutvikling og kartlegging av nåsituasjonen i organisasjonen

IKC leverer kandidater til ulike bransjer og selskaper. Vi rekrutterer ledere og spesialister.

Nye ansatte har friere krav og forventninger til arbeidsgiver. Den nye generasjon av talenter er opptatt av den unike historien, integritet, samfunnsbidrag i tillegg til god kompensasjon.

  • Hva er det som gjør at de ansatte er engasjerte og lojale hos dere?
  • Hva er ditt selskaps unike historie?
  • Hvordan bruker du denne historien i rekrutteringsøyemed?
ingarkoreningarkorenIngar Koren

Ingar Koren
Headhunter

Mob.: 909 54 002
Mail: koren@ikc.no

Ingar startet sitt eget selskap innen rekruttering i 1993. Siden den gang har han hatt oppdrag for et 100-talls bedrifter i Norden. Han har stått for to av Norges største rekrutterings oppdrag, med henholdsvis 60 og 70 ansettelser på få måneder. Avgjørende faktorer for hans suksess, er treffsikkerhet og effektivitet. Ingar jobber både med oppdragsgivere og for kandidater.

matsgraf

Forretningsidé  

Vi skaper resultater for våre kunder ved å tilby markedets beste kanditater - samt bidra til en sunn organisasjon.

Fagområder:

  • Farmasi/Helse/Medical
  • Engineering/Teknologi/IT
  • Salg/Marked.  
  • Økonomi/regnskap/Revisjon/Finans
  • Administrasjon & Ledelse

Sosiale Medier
Vi benytter Sosiale medier aktivt i søk. Først og fremst LinkedIn og Facebook.

LinkedIn Facebook Twitter 

 
 NYE STILLINGER
Ulike kompetanseområder, Konsulentbransjen
AI-nettverk
Radiologi-nettverk
Kopirett: IKC 2011 - Utviklet av Bysant AS - Design: Oddgeir Lium
Kolbotn Trykkeri