IKC logo
LinkedinFacebookTwitter
Fyll inn din informasjon og legg ved (last opp) din CV.

Husk henvisning til den ledige stillingen du søker øverst (Stilling) i skjemaet. For generell henvendelse, fyll inn (Ønsket stilling) nederst i skjemaet.

------------------------------------------------------------

Stilling:
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Postnr./Sted:
Alder:
Nåværende stilling:
Arbeidsgiver:
Kompetanseområder:
Utdanning:
Telefon dagtid:
Mobil telefon:
Privat e-post:
Ønsket stilling:
Legg ved din CV:
Ja , jeg gir min aksept til at opplysningene over benyttes for jobbsøk. IKC vil kontakte deg i forkant før vi tilkjennegir ditt navn for aktuelle oppdragsgivere. (IKC forholder seg til det nye GDPR-regelverket)


 

 
 NYE STILLINGER
Ulike kompetanseområder, Konsulentbransjen
AI-nettverk
Radiologi-nettverk
Kopirett: IKC 2011 - Utviklet av Bysant AS - Design: Oddgeir Lium
Kolbotn Trykkeri